TT-učitelská výuka 2016-2019

Kurz pro učitele Iyengarovy jógy
úroveň Introductory I a II
pod didaktickým vedením Davida Meloni (It, Florencie)
říjen 2016 – červenec 2019
Rámcový průběh tříletého kurzu
  • V prvním ročníku kurzu budou podávány informace nezbytné pro provádění, předvádění, vysvětlování a opravování ásán podle sylabu Introductory Level I.
  • Ve druhé ročníku potom podle sylabu Introductory Level II.
  • Ve třetím bude vyučován postup při různých lehčích relativně běžných zdravotních potížích.
  • Na konci třetího ročníku lze podat žádost o připuštění ke zkoušce, po úspěšném složení zkoušky žák obdrží diplom, osvědčení Introductory I a II opravňující vyučovat Iyengarovu jógu na dané úrovni s celosvětovou působností.

Aby byl žák připuštěn ke zkoušce musí mít doporučující dopis od Davida Meloni a od jednoho dalšího učitele s certifikací přinejmenším úrovně Intermediate.

Náplň kurzu

Během kurzu budou představeny zásady Iyengarovy jógy, bude se učit organizace lekce, skládání praktického programu jak pro vlastní osobu tak pro třídu žáků, budou poskytovány rady, jak si uvědomit zvláštní potřeby osob a jak poskytnout pomoc v jednodušších případech zdravotního handicapu.

  • V prvním ročníku bude důraz kladen na znalosti o provedení a předvedení ásán. Následující dva ročníky budou zaměřeny také na výuku způsobu učení.
  • Aspirantům na pozici učitele bude doporučena potřebná literatura.
  • Během všech tří ročníků musí aspiranti na pozici učitele asistovat na hodinách jógy, aby viděli, jak se vyučuje a jak se pomáhá. Tato asistence musí probíhat u učitelů, kteří jsou členy České Asociace, a nebo členy jiné národní Asociace Iyengarovy jógy.
  • Součástí programu je pětidenní letní kurz (povinný), na němž se budou praktikovat ásány a výuka. Kurz se uskuteční na závěr každého školního roku v letních měsících v YC Brno, Fanderlíkova 74.
  • Součástí programu bude i výklad základní filozofie jógy a filozofických textů staré Indie.
Délka kurzu

Kurz trvá tři roky. Zahrnuje sedm víkendových seminářů a jeden pětidenní letní kurzy v každém ročníku.

Místo konání

Yoga centrum, Fanderlíkova 74, Brno, 616 00.

Požadavky na kandidáta na učitele

Vzhledem k relativně krátké historii výuky Iyengarovy jógy v České republice nebude nutně po kandidátech vyžadována několikaletá praxe. Přesto je nutná určitá zkušenost s cvičením Iyengarovy jógy. Celá výuka učitele Iyengarovy jógy spočívá na velmi aktivním přístupu k vlastní jógové praxi a vyžaduje velké nasazení ze strany studentů. Proto je rovněž velmi důležitá správná motivace k výuce.

Všichni zájemci o kurz musí vyplnit níže uvedený formulář a zaslat e-mailem nebo poštou na adresu YC. Pro studenty, kteří nejsou v kontaktu s učiteli vyučujícími na tomto kurzu, je potřebný doporučující dopis od vlastního učitele Iyengarovy jógy. V případě komplikací s tímto doporučením je nutné osobně nebo telefonicky kontaktovat organizátory.

Termíny výuky pro první ročník

27. – 29. 10. 2017
24. - 26. 11. 2017
12. - 14. 1. 2018
23. - 25. 2. 2018
23. – 25. 3. 2018
27. - 29. 4. 2018
25. – 27. 5. 2018

Program výuky

Pátek 18.00 – 20.00 hodin.
Sobota 8.30 – 12.00 hodin,
13.30 – 15.30 hodin – teorie, filozofie, anatomie,
15.30 – 18.00 hodin.
Neděle 8.00 – 12.00 hodin.

Letní kurz

Termín letního kurzu 2018: 3. – 8.7. 2018.. Kromě lekcí jógy budou na programu rovněž přednášky zaměřené na porozumnění jógové filozofii. Časový harmonogram kurzu bude upřesněn.

Cena kurzu – 2. ročník

Cena kurzu za sedm víkendů bez ubytování a stravy je 1.250, - EUR.
Cena letního kurzu bez ubytování a stravy je 510,- EUR.

Platbu za víkendy je možné provést jednorázově do 30.9.2017
nebo ve dvou splátkách: 1. splátka do 30.9.2017 ve výši 600,- EUR,
2. splátka do 31.1.2018 ve výši 650,- EUR.

Platbu za letní kurz je nutné provést nejpozději do 15.5.2018.

Platbu je možné uskutečnit bezhotovostně na bankovní účet nebo v hotovosti na recepci Yoga centra.

V případě absence se platba nevrací. Vynechat lze nanejvýš dva víkendy
v průběhu jednoho školního roku.

Z důvodu náročnosti studia není možné kurz absolvovat v průběhu těhotenství. V tomto případě je nutné kurz ukončit a dojde k vyúčtování kurzovného.

Vyučující lektoři

David Meloni – výuka jógy.
Iyengarovu jógu začal studovat u Gabrielly Giubilaro. Později studoval po dlouhý čas pod přímým vedením B.K.S. Iyengara v Puně. Vyučuje v Institutu ve Florencii a vede mnoho seminářů po celé Itálii a řadě míst Evropy.

Richard Lipka – výuka filozofie.
Vyučuje Iyengarovu jógu v Plzni. Má hluboké znalosti z indické filozofie a výbornou schopnost je předávat dál.

Jan Černý – výuka anatomie a fyziologi
Je jedním ze zakládajících členů České Asociace Iyengar-jógy. Vyučuje v Brně. Pracuje jako privátní lékař v oboru rehabilitace. K terapii v léčebné rehabilitaci využívá i metody a techniky Iyengarovy jógy.pod didaktickým vedením Gabrielly Giubilaro a Davida Meloni