Ceník cvičení

Pravidla pro cvičení jógy

Přihláška na cvičení je platná po zaplacení kurzovného. Kurzovné na cvičební období se platí před zahájením kurzu nebo před nástupem do kurzu. Po zaplacení účastník obdrží průkaz cvičence s odkazem na povinnost seznámit se s těmito pravidly cvičení.

Přihláška do kurzu začátečníků je platná po zaplacení zálohy za cenu předplatného za 3 lekce. Záloha slouží současně jako rezervace místa pro první 3 lekce v daném kurzu. Začátečníci mají možnost zaplatit první tři lekce jednou částkou a cvičení si takto vyzkoušet. Následně doplatí rozdíl kurzovného do konce cvičebního období.

Zmeškanou lekci si lze nahradit za těchto podmínek:

Zmeškaná lekce musí být dopředu písemně omluvena zasláním zprávy na e-mailovou adresu místa, kde probíhá cvičení (viz kontakty), nebo zasláním sms zprávy na příslušný mobilní telefon pracoviště, kde probíhá cvičení (rovněž viz kontakty). Nebude-li absence takto omluvena, není možné uplatňovat náhradu.

Náhrada je možná v lekcích s adekvátní pokročilostí. Náhrada není možná v lekcích pránajámy, relaxace a ve zdravotních lekcích. Náhradu je možné uskutečnit pouze formou účasti na pravidelných lekcích v daném školním roce, ne tedy o víkendových či prázdninových cvičeních nebo jiných mimořádných akcích. Náhrady z prvního pololetí lze v případě včasného zaplacení celého druhého pololetí daného školního roku uplatnit i v tomto druhém pololetí.

Při příchodu na náhradní lekci je třeba se prokázat průkazem cvičence a zjistit před začátkem cvičení u vedoucího lektora možnost náhrady. Místa na cvičení, která nejsou obsazena před začátkem kurzu, budou nabídnuta pro náhradní cvičení.
Nespotřebované kurzovné se nevrací.

Na cvičení je nutné přicházet včas, čistý a v čistém oblečení. Cennosti je třeba si vzít s sebou do cvičebny.

Je moudré dodržovat principy Jamy a Nijamy.

Rozpis cvičení - 2018 jaro (šk. rok 2017/2018 - II. pololetí)

Lekce školní rok 2017/18 – 2. pololetí   1. 2. 2018 – 15. 6. 2018

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Únor

12., 19., 26.

13., 20., 27.

14., 21., 28.

1., 15., 22.

16., 23.

Březen

5., 12., 19., 26.

6., 13., 20., 27.

7., 14., 21., 28.

1., 8., 15., 22.

2., 9., 16., 23.

Duben

9., 16., 23.,30

3., 10., 17., 24.

4., 11., 18., 25.

5., 12., 19., 26.

6., 13., 20., 27.

Květen

7., 14., 21., 28.

15., 22., 29.

2., 9., 16., 23.,30.

3., 10.,17.,24.,31.

4., 11., 18., 25.

Červen

4., 11.

5., 12.

6., 13.

7., 14.

1., 8., 15

Celkem lekcí

17 lekcí

16 lekcí

18 lekcí

18 lekcí

17 lekcí

Kurzovné - 60 min.

3 230,00 Kč

3 040,00 Kč

3 420,00 Kč

3 420,00 Kč

3 230,00 Kč

Kurzovné - 75 min.

3 570,00 Kč

3 360,00 Kč

3 780,00 Kč

3 780,00 Kč

3 570,00 Kč

Kurzovné - 90 min.

3 740,00 Kč

3 520,00 Kč

3 960,00 Kč

3 960,00 Kč

3 740,00 Kč

Kurzovné - 105 min.

3 910,00 Kč

3 680,00 Kč

4 140,00 Kč

4 140,00 Kč

3 910,00 Kč

Kurzovné - 120 min.

4 080,00 Kč

3 840,00 Kč

4 320,00 Kč

4 320,00 Kč

4 080,00 Kč

 

Cena za cvičební jednotku

předplatné

placené jednotlivě

60 minutová

190,00 Kč

230,00 Kč

75 minutová

210,00 Kč

250,00 Kč

90 minutová

220,00 Kč

260,00 Kč

105 minutová

230,00 Kč

270,00 Kč

120 minutová

240,00 Kč

280,00 Kč

senioři

190,00 Kč

230,00 Kč

 

Necvičí se:  2. 2. 2018 – pololetní prázdniny

                   5. -  9. 2. 2018 – jarní prázdniny

29. 3., 30. 3. a 2. 4. 2018 – Velikonoční prázdniny

1. a 8. 5. 2018 – státní svátky                   

Rozpis cvičení - šk. rok 2017/2018 - I. pololetí
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Září 18., 25., 19., 26., 20., 27., 21., 22., 29.,
Říjen 2., 9., 16., 23., 30., 3., 10., 17., 24., 31., 4., 11., 18., 25., 5., 12.,19., 26., 6., 13., 20., 27.,
Listopad 6., 13., 20., 27., 7., 14., 21., 28., 1., 8., 15., 22., 29., 2., 9., 16., 23., 30., 3., 10., 24.,
Prosinec 4., 11., 5., 12., 6., 13., 7., 14., 1., 8., 15.,
Leden 8., 15., 22., 29., 9., 16., 23., 30., 3., 10., 17., 24., 31., 4., 11., 18., 25., 5., 12.,19., 26.,
Celkem cvičebních jednotek 17 17 18 16 16
Kurzovné - 60 minutové cv. 3 230 Kč 3 230 Kč 3 420 Kč 3 040 Kč 3 040 Kč
Kurzovné - 75 minutové cv. 3 570 Kč 3 570 Kč 3 780 Kč 3 360 Kč 3 360 Kč
Kurzovné - 90 minutové cv. 3 740 Kč 3 740 Kč 3 960 Kč 3 520 Kč 3 520 Kč
Kurzovné - 105 minutové cv. 3 910 Kč 3 910 Kč 4 140 Kč 3 680 Kč 3 680 Kč
Kurzovné - 120 minutové cv. 4 080 Kč 4 080 Kč 4 320 Kč 3 840 Kč 3 840 Kč
1
Cena za cvič. jednotku předplatné placené jednotlivě
60 minutová 190 Kč 230 Kč
75 minutová 210 Kč 250 Kč
90 minutová 220 Kč 260 Kč
105 minutová 230 Kč 270 Kč
120 minutová 240 Kč 280 Kč
senioři 190 Kč 230 KčZačínající (kteří neznají Iyengarovu jógu nebo se neúčastnili našich cvičení) mohou nejprve zaplatit první tři cvičení zvlášť za cenu předplatného, tak aby si to mohli vyzkoušet. Při placení celého kurzu bude následně tato částka odečtena od celkového předplatného.
Slevy:Při zápisu do dvou kurzů v jednom pololetí činí sleva 200,- Kč z celkové platby. Rodinné slevy - při zápisu rodinných příslušníků do kurzů činí sleva 100,- Kč na osobu.

Pozor! Cvičení se nekoná v tyto dny:
28.9.2017 - státní svátek
17.11.2017 - státní svátek
18.12.2017 - 2.1.2018 vánoční prázdniny