Ceník cvičení

Pravidla pro cvičení jógy

Místo v kurzu máte jisté po přihlášení se a zaplacení kurzovného. Prosím učiňte tak dříve než na 1. lekci. Přihlášky a platby na kurzy Botanická uskutečněte na Fanderlíkové.

Přihláška do kurzu začátečníků je platná po zaplacení zálohy za cenu předplatného za 3 lekce. Záloha slouží současně jako rezervace místa pro první 3 lekce v daném kurzu. Začátečníci mají možnost zaplatit první tři lekce jednou částkou a cvičení si takto vyzkoušet. Následně doplatí rozdíl kurzovného do konce cvičebního období.

Zmeškanou lekci si lze nahradit za těchto podmínek:

Zmeškaná lekce musí být dopředu písemně omluvena zasláním zprávy na e-mailovou adresu místa, kde probíhá cvičení (viz kontakty), nebo zasláním sms zprávy na příslušný mobilní telefon pracoviště, kde probíhá cvičení (rovněž viz kontakty). Nebude-li absence takto omluvena, není možné uplatňovat náhradu.

Náhrada je možná v lekcích s adekvátní pokročilostí. Náhrada není možná v lekcích pránajámy, relaxace a ve zdravotních lekcích. Náhradu je možné uskutečnit pouze formou účasti na pravidelných lekcích v daném školním roce, ne tedy o víkendových či prázdninových cvičeních nebo jiných mimořádných akcích. Náhrady z prvního pololetí lze v případě včasného zaplacení celého druhého pololetí daného školního roku uplatnit i v tomto druhém pololetí.

Při příchodu na náhradní lekci je třeba se prokázat průkazem cvičence a zjistit před začátkem cvičení u vedoucího lektora možnost náhrady. Místa na cvičení, která nejsou obsazena před začátkem kurzu, budou nabídnuta pro náhradní cvičení.
Nespotřebované kurzovné se nevrací.

Na cvičení je nutné přicházet včas, čistý a v čistém oblečení. Cennosti je třeba si vzít s sebou do cvičebny.

Je moudré dodržovat principy Jamy a Nijamy.

Rozpis cvičení - 2018 podzim (šk. rok 2018/2019 - I. pololetí)

Lekce školní rok 2018/19 – 1. pololetí 17. 9. 2018 – 31. 1. 2019

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Září

17., 24.

18., 25.

19., 26.

20., 27.

21.

Říjen

1., 8., 15., 22.

2., 9., 16., 23.

3., 10., 17., 24., 31.

4., 11., 18., 25.

5., 12., 19., 26.

Listopad

5., 12., 19., 26.

6., 13., 20., 27.

7., 14., 21., 28.

1., 8., 15., 22., 29.

2., 9., 16., 23., 30.

Prosinec

3., 10.

4., 11.

5., 12.

6., 13.

7., 14.

Leden

7., 14., 21., 28.

8., 15., 22., 29.

9., 16., 23., 30.

3., 10., 17., 24., 31.

4., 11., 18., 25.

Celkem lekcí

16 lekcí

16 lekcí

17 lekcí

18 lekcí

16 lekcí

Kurzovné - 60 min.

3 200,00 Kč

3 200,00 Kč

3 400,00 Kč

3 600,00 Kč

3 200,00 Kč

Kurzovné - 75 min.

3 520,00 Kč

3 520,00 Kč

3 740,00 Kč

3 960,00 Kč

3 520,00 Kč

Kurzovné - 90 min.

3 680,00 Kč

3 680,00 Kč

3 910,00 Kč

4 140,00 Kč

3 680,00 Kč

Kurzovné - 105 min.

3 840,00 Kč

3 840,00 Kč

4 080,00 Kč

4 320,00 Kč

3 840,00 Kč

Kurzovné - 120 min.

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

4 250,00 Kč

4 500,00 Kč

4 000,00 Kč
Cena za cvičební jednotku

předplatné

placené jednotlivě

60 minutová

200,00 Kč

240,00 Kč

75 minutová

220,00 Kč

260,00 Kč

90 minutová

230,00 Kč

270,00 Kč

105 minutová

240,00 Kč

280,00 Kč

120 minutová

250,00 Kč

290,00 Kč

senioři

200,00 Kč

240,00 Kč

 

Necvičí se:  28. 9. 2018 – státní svátek

                   29. -  30. 10. 2018 – podzimní prázdniny

17. 12. 2018 - 2. 1. 2019 – vánoční prázdniny