I.vydání knihy B. K. S. Iyengara ,,Jóga pro sportovce‘‘ v češtině.

Kniha je vhodná nejen pro sportovce, ale pro každého, kdo chce cíleně pracovat se svým tělem. Ukazuje velmi názorně použití pomůcek při cvičení v různých sestavách ásán, které jsou zaměřeny na problémy s určitou částí těla. Dysfunce, dysbalance a dysharmonie vznikají v těle každého z nás i při běžných denních činnostech, větší fyzická aktivita a sport je jenom zvýrazňují. Řešení těchto problémů, dysfunkcí těla, je nutné u každého z nás a to dříve, než se projeví nemocí, přetížením, úrazem. Kniha je užitečná pro začínajícího i pokročilého zájemce o cvičení jógy.
Cena 1099 Kč / 46€

K dostání v Yoga centrum, Fanderlíkova 74, Brno 616 00, nebo lze objednat na e-mailu: yogacentrum@volny.cz

Aktuálně - nadcházející cvičení a workshopy

9.6. - 11.6.2023 Víkendové cvičení: Jana Vrbková (Brno, CZ)

Víkendové cvičení, které je určeno pro všechny začínající i pravidelně cvičící studenty.

číst dál...

12.-16.7.2023 Gabriella Giubilaro (Florencie,IT), Edwin F. Bryant (NY,USA)

Cvičení pro pravidelně cvičící studenty, a pro studenty zajímající se o indickou filosofii.

číst dál...

4.9. - 8.9.2023 Týdenní cvičení s Janou Vrbkovou

Cvičení určené pro všechny pravidelně cvičící.

číst dál...

22. - 24.9.2023 David Meloni (Florencie,IT) - 4.seminář LEVEL II

Cvičení pro pokročilé studenty, cvičící alespoň 5 let Iyengarovu jógu. Cvičení není určeno pro začínající. Cvičení bude zaměřeno na oblast ze sylabů Junior.

číst dál...
další akce

Co je Iyengarova jóga

Jóga podle Iyengara je v současnosti nejznámější a nejpropracovanější systém jógy, pojmenovaný podle B. K. S. Iyengara. Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, všeobecně známý jako Yogacharya B. K. S. Iyengar, se narodil 14. 12. 1918 v Belluru (Karnataka, Indie) a zemřel 20.8.2014 v Púně.

Cvičení Iyengarovy jógy se vyznačuje přesností provedení ásan (precision), správnou dobou setrvání v ásaně (timing), správným pořadím a provázaností jednotlivých cvičení (sequencing).

Precision

přesnost spočívá v tom, že každá buňka těla existuje ve své jedinečnosti. Preciznosti je dosaženo správným vyrovnáním kostí a kloubů, které vede k lepší rovnováze těla s menší prací svalů. Tímto způsobem je větší stability v ásanách dosaženo s menším úsilím. Vlastní vyrovnání těla zvyšuje cirkulaci, tvoří vnitřní prostor zejména v kloubech a přináší rovnováhu v proudění energie tělem, což vede v důsledku ke zdraví a větší životní radosti. Pozornost k vyrovnání těla v józe představuje mnohem více než jenom cvičení ásan podle popisu jednotlivých bodů a pokynů.

Timing

správná doba setrvání v ásaně není dána jenom odpočítáváním sekund a minut, po které je potřeba setrvat v pozici, ale je to ásanou „požadovaná doba“ pro její vývoj v závislosti na pokračujícím dospívání jednotlivce v jeho osobní jógové praxi.

Sequencing

správné pořadí a provázanost jednotlivých cvičení. Jde nejenom o řazení jednotlivých ásan, ale o celé sestavy ásan ve vztahu k dalším sestavám cvičení. Neexistuje žádná jediná pevná sestava. Výsledkem správného řazení je dosažení stavu ticha a vyrovnanosti.

Dalším aspektem Iyengarovy jógy je používání různých pomůcek, například dřevěných či molitanových bloků, pásků, lan, lavic, židlí. Každý člověk by měl mít z ásany užitek na fyzické, orgánové i mentální úrovni. Setrvání v pozici jen na krátký čas má prvotní efekt na fyzické tělo. Delším setrváváním v pozici se prohlubuje účinek na orgánovou a mentální úroveň. Jako podpora pro osobu, která není s to osvojit si pozici kvůli nedostatku schopnosti nebo nedostatku síly, může být použito různých pomůcek. S pomůckami dokonce mohou mít z cvičení ásan prospěch i osoby, které jsou neschopné nebo velmi nemocné. Pomůcky dovolují všem cvičencům, tedy i zdravým, zůstat v pozicích déle.