Informace pro pravidelné hodiny cvičení:

Omezení hromadných akcí od 12. října

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

Tato opatření nám neumožňují v této době, tj. do 25.10.2020 provádět cvičení !

 Vzhledem k prodloužení podzimních prázdnin ve školách i na dny 26. a 27.10. začnou naše  cvičení od 2.11.2020. Při prodloužení výše uvedeného omezení Vás budeme o posunutí znovu zahájení cvičení informovat. 

Zahájení šk. roku 2020/2021

Cvičení v novém školním roce začne v pondělí 14.9.2020.
Cvičení na Botanické ul. jsme letos po 18 letech ukončili. Nově budou lekce probíhat v malé tělocvičně  Yoga centra na Fanderlíkové. Vypsána je řada nových, zejména začátečnických kurzů.

Nespotřebované lekce z celého minulého školního roku si můžete nahradit v novém školním roce za předpokladu přihlášení se a zaplacení alespoň jednoho celého kurzu v prvním semestru šk. roku 2020/2021.                                                                                                                     

Děkujeme za dlouholetou spolupráci při výuce jógy cvičitelům Lei a Pavle Vyskočilovým a Lukáši Kubíčkovi. Od letošního roku začínají učit ve svých nově zbudovaných prostorách.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás žádáme o respektování vládních nařízení a o dodržování základních hygienických pravidel. Na cvičení přicházejte jenom v případě nepřítomnosti příznaků akutního virového onemocnění, při vstupu do YC si desinfikujte ruce.

Aktuálně - nadcházející cvičení a workshopy

6.-8.11.2020 Víkendové cvičení: Michael Forbes (Mnichov,DE)-ZRUŠENO-BUDE PŘELOŽENO NA JINÝ TERMÍN

Cvičení pro pokročilejší, není určeno pro začínající.

číst dál...

20.-22.11.2020 Víkendové cvičení: Jana Vrbková (Brno, CZ)

Víkendové cvičení, které je určeno pro všechny začínající i pravidelně cvičící studenty.

číst dál...

27.-28.11.2020 Cvičení při potížích s kolenem: Jan Černý (Brno,CZ)

Víkendové cvičení, které je určeno pro začínající studenty.

číst dál...

4.-5.12.2020 Cvičení při potížích s dolními zády: Jan Černý (Brno,CZ)

Víkendové cvičení, které je určeno pro začínající studenty.

číst dál...
další akce

Co je Iyengarova jóga

Jóga podle Iyengara je v současnosti nejznámější a nejpropracovanější systém jógy, pojmenovaný podle B. K. S. Iyengara. Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar, všeobecně známý jako Yogacharya B. K. S. Iyengar, se narodil 14. 12. 1918 v Belluru (Karnataka, Indie) a zemřel 20.8.2014 v Púně.

Cvičení Iyengarovy jógy se vyznačuje přesností provedení ásan (precision), správnou dobou setrvání v ásaně (timing), správným pořadím a provázaností jednotlivých cvičení (sequencing).

Precision

přesnost spočívá v tom, že každá buňka těla existuje ve své jedinečnosti. Preciznosti je dosaženo správným vyrovnáním kostí a kloubů, které vede k lepší rovnováze těla s menší prací svalů. Tímto způsobem je větší stability v ásanách dosaženo s menším úsilím. Vlastní vyrovnání těla zvyšuje cirkulaci, tvoří vnitřní prostor zejména v kloubech a přináší rovnováhu v proudění energie tělem, což vede v důsledku ke zdraví a větší životní radosti. Pozornost k vyrovnání těla v józe představuje mnohem více než jenom cvičení ásan podle popisu jednotlivých bodů a pokynů.

Timing

správná doba setrvání v ásaně není dána jenom odpočítáváním sekund a minut, po které je potřeba setrvat v pozici, ale je to ásanou „požadovaná doba“ pro její vývoj v závislosti na pokračujícím dospívání jednotlivce v jeho osobní jógové praxi.

Sequencing

správné pořadí a provázanost jednotlivých cvičení. Jde nejenom o řazení jednotlivých ásan, ale o celé sestavy ásan ve vztahu k dalším sestavám cvičení. Neexistuje žádná jediná pevná sestava. Výsledkem správného řazení je dosažení stavu ticha a vyrovnanosti.

Dalším aspektem Iyengarovy jógy je používání různých pomůcek, například dřevěných či molitanových bloků, pásků, lan, lavic, židlí. Každý člověk by měl mít z ásany užitek na fyzické, orgánové i mentální úrovni. Setrvání v pozici jen na krátký čas má prvotní efekt na fyzické tělo. Delším setrváváním v pozici se prohlubuje účinek na orgánovou a mentální úroveň. Jako podpora pro osobu, která není s to osvojit si pozici kvůli nedostatku schopnosti nebo nedostatku síly, může být použito různých pomůcek. S pomůckami dokonce mohou mít z cvičení ásan prospěch i osoby, které jsou neschopné nebo velmi nemocné. Pomůcky dovolují všem cvičencům, tedy i zdravým, zůstat v pozicích déle.