Tříletá příprava ke zkoušce Level 1 na učitele Iyengar jógy 

od září 2023 

 

 

Dovolujeme si Vám nabídnout informaci o kurzu pro studenty Iyengar jógy, který je přípravou pro učitelské zkoušky Level 1. 

 

Vzhledem k celosvětově platným změnám ve struktuře vzdělávání v Iyengar józe v posledních letech (pravidla vydaná RIYMI v r.2020), schválila a doporučila Česká asociace Iyengar jógy pořádání učitelského vzdělávání formou uceleného systému víkendů pod vedením certifikované učitelky Mgr. Pavly Vyskočilové.

 

Kurz bude veden podle zásad Iyengar jógy a od účastníků kurzu se očekává, že se jimi budou při své vlastní praxi i výuce řídit.

 


Rámcový průběh tříletého kurzu

 

- Během prvního ročníku bude důraz kladen na vlastní praxi studentů, zvládnutí předepsaných ásan a pránájámy, bude vyučováno jejich provádění a výuka.

 

- Od konce prvního ročníku začne trénink výuky ásan ve skupinách spolužáků z kurzu, náslech a asistence na vedení pravidelných hodin certifikovaných učitelů, postupně bude probíhat i výuka korekce studentů při cvičení, organizace lekce (pravidla sestavování sekvencí), skládání praktického programu jak pro vlastní potřebu, tak pro skupinu žáků.

 

- V závěrečném ročníku se k výše uvedenému přidají doporučení jak si uvědomit zvláštní potřeby jednotlivých osob a jak poskytnout pomoc v jednodušších případech zdravotního handicapu, proběhne i výuka cvičení vhodných při různých lehčích, relativně běžných zdravotních potížích.

 

- Průběžně budou přednášky z oblasti filosofie (výklad základní filosofie jógy, textů staré Indie), přednášky z anatomie a fyziologie (zejm. ve vztahu k jógové praxi), první pomoci, psychologické a právnické minimum pro učitele jógy a bezpečnost při práci.

 

-Na konci třetího ročníku lze u České asociace Iyengar jógy podat žádost

o připuštění ke zkoušce na Úroveň 1 (Level 1), která opravňuje vyučovat Iyengar jógu na dané úrovni s celosvětovou působností.

Součástí žádosti je doporučení od některého z vyučujících učitelů, případně od učitele certifikovaného Level 2 a vyšší, s nímž je student v pravidelném studijním kontaktu.

 


Délka kurzu

 

Kurz trvá tři roky. Zahrnuje osm víkendových seminářů a jeden pětidenní letní kurz v každém ročníku.

 


Program víkendů

 

Pátek:     18:00-20:00  (ásany)

Sobota:     8:30-12:30  (pránájáma, ásany)

                 14:00-16:00  (teorie)

                 16:30-18:30  (ásany)

Neděle:     8:30-13:00  (pránájáma, ásany)

 

 

Důležité informace a podmínky přihlášení 

 

- Před přihlášením je nutná minimálně tříletá zkušenost se cvičením Iyengar jógy.

 

- Celá výuka učitele Iyengar jógy spočívá v aktivním přístupu k vlastní jógové praxi a vyžaduje velké nasazení ze strany studentů. Proto je rovněž velmi důležitá motivace ke studiu a výuce. Je třeba si uvědomit, že absolvování tříletého kurzu studenta automaticky neopravňuje k získání doporučení ke zkoušce. Doporučení ke zkoušce potom vychází ze zralosti a míry připravenosti studenta, k nimž absolvování tříletého studia významnou měrou přispívá.

 

- Od studentů je rovněž očekáván otevřený přístup v informovanosti vyučujících o svém zdravotním stavu a jeho případných průběžných změnách během tříletého studia.

Z důvodů náročnosti studia není možné kurz absolvovat při těhotenství a vážných zdravotních problémech.

 

Vážné zájemce o studium prosíme o zaslání předběžné přihlášky na:

 e-mail: ucitelska.vyuka.brno@gmail.com.

Další informace ohledně studia, tj. podrobné podmínky, oficiální přihlášku, cenu, termíny obdrží vybraní studenti. 

Studenty a zájemce o toto studium, kteří se hlásili již v minulosti, tj. před vypsáním tohoto kurzu, prosím o odeslání nové předběžné přihlášky.

 

Vyučující:

 

Mgr. Pavla Vyskočilová - začala před lety cvičit Iyengar jógu pod vedením MUDr. Jana Černého, absolvovala první brněnský výcvik pro učitele pod vedením Gabrielly Giubilaro a Davida Meloniho a následně doplňující studium a zkoušku Junior I v Německu.

Deset let vyučovala Iyengar jógu v Yoga centru Brno. Nyní vyučuje ve vlastním studiu Yogena v Brně.

Byla na několika studijních pobytech v Indii a pravidelně cestuje na workshopy předních světových učitelů.

Pavla má právnické vzdělání, je aktivní součástí našeho soudnictví a současně s jógovou praxí plní i mateřské povinnosti.