Ceník cvičení

Pravidla pro platbu

Místo v kurzu máte jisté po přihlášení se a zaplacení kurzovného formou předplatného. Prosíme, učiňte tak dříve, než na 1. lekci.

Začátečníci mají možnost zaplatit první tři lekce jednou částkou a cvičení si takto vyzkoušet. Následně doplatí rozdíl kurzovného do konce cvičebního období.


Pravidla pro náhrady

Zmeškaná lekce musí být dopředu písemně omluvena zasláním zprávy na e-mailovou adresu místa, kde probíhá cvičení (viz kontakty), nebo zasláním sms zprávy na příslušný mobilní telefon pracoviště, kde probíhá cvičení (rovněž viz kontakty). Nebude-li absence takto omluvena, není možné uplatňovat náhradu.

Náhrada je možná v lekcích s adekvátní pokročilostí. Náhrada není možná v lekcích pránajámy, relaxace a ve zdravotních lekcích. Náhradu je možné uskutečnit pouze formou účasti na pravidelných lekcích v daném školním roce, ne tedy o víkendových či prázdninových cvičeních nebo jiných mimořádných akcích. Náhrady z prvního pololetí lze v případě včasného zaplacení celého druhého pololetí daného školního roku uplatnit i v tomto druhém pololetí. Omluvené absence v jarním semestru, popř.uznané a převedené absence z podzimního semestru, lze nahrazovat jen do konce jarního semestru.

Při příchodu na výuku je třeba vyučujícímu náhradu nahlásit.
Nespotřebované kurzovné se nevrací.


Pravidla pro cvičení

Na cvičení je nutné přicházet včas, čistý a v čistém oblečení. Cennosti je třeba si vzít s sebou do cvičebny.

Je moudré dodržovat principy Jamy a Nijamy.

Lekce - školní rok 2022/23 – 1. pololetí


Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

září

12., 19., 26.

13., 20., 27.

14., 21.

15., 22., 29.

16., 23., 30.

říjen

03., 10., 17., 24., 31.

04., 11., 18., 25.

05., 12., 19., 26.

06., 13., 20., 27.

07., 14., 21.

listopad

07., 14., 21., 28.

01., 08., 15., 22., 29.

02., 09., 16., 23., 30.

03., 10., 24.

04., 11., 18., 25.

prosinec

05.

06.

07.

01., 08.

02., 09.

leden

09., 16., 23., 30.

03., 10., 17., 24., 31.

04., 11., 18., 25.

05., 12., 19., 26.

06., 13., 20., 27.

Celkem lekcí

17 lekcí

18 lekcí

16 lekcí

16 lekcí

16 lekcí

Kurzovné - 60 min.

4250 Kč

4500 Kč

4000 Kč

4000 Kč

4000 Kč

Kurzovné - 75 min.

4590 Kč

4860 Kč

4320 Kč

4320 Kč

4320 Kč

Kurzovné - 90 min.

4930 Kč

5220 Kč

4640 Kč

4640 Kč

4640 Kč

Kurzovné - 105 min.

5270 Kč

5580 Kč

4960 Kč

4960 Kč

4960 Kč


Cena za cvičební jednotku

předplatné

placené jednotlivě

90 minutová

290 Kč

340 Kč

60 minutová

250 Kč

300 Kč

75 minutová

270 Kč

320 Kč

105 minutová

310 Kč

360 KčVe  podzimním semestru školního roku 2022/2023 se necvičí:

28.9., 28.10. a 17.11.2022 – státní svátky 

12.12.2022- 2.1.2023 včetně - Vánoce 

   

Cvičení pránájámy

 - sudý kalendářní týden - pokročilí 

 - lichý kalendářní týden - začátečníci